กลับมาอีกครั้ง !!! ครั้งนี้…ยิ่งใหญ่กว่าเดิม…

กลับมาอีกครั้ง !!! ครั้งนี้…ยิ่งใหญ่กว่าเดิม…

กลับมาอีกครั้ง !!! ครั้งนี้…ยิ่งใหญ่กว่าเดิม…

กับ…ครั้งแรกของเมืองไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จับมือกับศูนย์การค้า…ชื่อดัง 6 แห่ง 6 มุมเมือง
จัดกิจกรรม HCU New Gen Open House 2020
เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ทางการค้าเป็นพื้นที่ทางการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่