ขอเเสดงความยินดีกับ อ.ดร.มรกต กำแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ได้รับรางวัล นาคเณศ “รางวัลแห่งความสำเร็จ บุคคลตัวอย่างความสำเร็จและผู้เป็นแบบอย่างควรค่าแห่งสังคม” ประจำปี 2565

🎉🎉ขอเเสดงความยินดีกับ💁 อ.ดร.มรกต กำแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ได้รับรางวัล นาคเณศ✨✨ “รางวัลแห่งความสำเร็จ บุคคลตัวอย่างความสำเร็จและผู้เป็นแบบอย่างควรค่าแห่งสังคม” ประจำปี 2565 🏆💙🏅💙🥇