ประกาศเลื่อนจัดงาน OPEN HOUSE

ประกาศเลื่อนจัดงาน OPEN HOUSE

รายละเอียดกำหนดการวันและเวลาใหม่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19