ผลงานสหกิจนักศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รางวัลดีเด่นระดับชาติ

ผลงานสหกิจนักศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รางวัลดีเด่นระดับชาติ

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณษการกับการทำงานที่มีโครงงาน ผลการปฎิบัติด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาว ชญานิษฐ์ จันทร์ตรี สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ

ชื่อโครงงานแผนการพัฒนาตู้จำหน่ายเครื่องสำอางอัตโนมัติ บิวตี้ แลนมาร์ค