วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ

[smartslider3 slider=”13″]

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นคณะบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจจีนและสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อัตลักษณ์ ( Identity )

คิดบวก ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาสู่มืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ