วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ

เกี่ยวกับคณะ

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

About Us
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นคณะบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจจีนและสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อัตลักษณ์ ( Identity )

คิดบวก ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาสู่มืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ