เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรับปรุงใหม่ 2564

เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรับปรุงใหม่ 2564


พบกับ 5 กลุ่มวิชา ตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาธุรกิจจีน
กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล
สมัครออนไลน์ทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุด)
💻กรอกใบสมัครได้ที่ https://admission.hcu.ac.th

เด็กหัวเฉียว #รับตรง #dek64