เปิดรับสมัครแล้ววันนี้เป็นต้นไป ภาคสมทบ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้เป็นต้นไป

💸คณะบริหารธุรกิจ(ภาคสมทบ) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว 2 ปีจบ*

📌สำหรับผู้ที่จบ ปวส. เท่านั้น แบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายเดือน

📌*ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้

#เด็กหัวเฉียว#ภาคสมทบ#บริหารธุรกิจ#ปวสเทียบโอน