โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

🚙โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยยุวชนอาสามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ​🦐🦐🦐กำลังเตรียมงานกิจกรรมที่1 การอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเยาวชนนักเล่าเรื่องอัตลักษณ์​😊 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะ #เที่ยวนะสาขลา