📣💕ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่รหัส 64 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่าน MS TEAM🥰

นักศึกษาใหม่รหัส 64 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่าน MS TEAM

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป

🥰🥰 กดเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้ได้เลย👇👇👇
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNh1yJ29Ba4nLIf-YhMcicPcv_r6q3S9y2UyQiXUWJcA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1cd3fae6-dccb-40a7-8175-2156a693ef8c&tenantId=b2cfd640-d81e-4aa6-92e8-971beff084c2

💕ยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัว BA 💁💁🥰