คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียติ   อ่านที่นี่
สรุปการบรรยายโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพ   อ่านที่นี่