โครงการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน “เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม ชื่นชมศิลปะงดงามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์” 

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 24 คน ศึกษาดูงานในโครงการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม ชื่นชมศิลปะงดงามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชยและพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

  .