โครงการไหว้ครู – บายศรี และประดับสัญลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2560 

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู – บายศรี และประดับสัญลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วม 37 คน

  .