มฉก.ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ข่าวกิจกรรม

มฉก.ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 

ณ บริเวณลานพระบรมโพธิสมภาร (26 ก.ย.60)

  .