ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี 

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และบุคลากรคณะบริหาร ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก.

และกิจกรรมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโครงการแต่งกายผ้าไทย/ผ้าจีน มีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน17คน

  .