ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา E-payment 

ข่าวกิจกรรม

 

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา E-payment 🚩


📆 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 เวลา 08:30 - 13:00 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ห้องสื่อประสม 

แล้วพบกัน❗️

  .