สัมมนา E-payment สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ข่าวกิจกรรม

 

สัมมนา E-payment โดยคุณกวี สิริกวิน Department of Digital Banking มาให้ความรู้เพื่อให้นศ. เตรียมพร้อมในการสร้างงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

  .