โครงการนิทรรศการ “คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลเพื่อธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิตัล” 

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการนิทรรศการ “คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลเพื่อธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิตัล” ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

  .