พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮงและพิธีสักการะเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและในพิธีครั้งนี้มีการแต่งกายแบบจีน" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/และหรือผ้าจีน 

ข่าวกิจกรรม

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮงและพิธีสักการะเนื่องในเทศกาลตรุษจีน มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมจำนวน 40คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อ 14กุมภาพันธ์ 2561

และในพิธีครั้งนี้มีการแต่งกายแบบจีน" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/และหรือผ้าจีน

  .