โครงการรณรงค์เเต่งกายด้วยผ้าไทยเเละ/หรือผ้าจีน ปีการศึกษา2561 

ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์เเต่งกายด้วยผ้าไทยเเละ/หรือผ้าจีน ปีการศึกษา2561 เมื่อวันที่ 10 สค. 61 เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ ห้องกระจกหลังหอประชุม โดยมีคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 36 คน ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำบุญตักรบาตร)

  .