พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ และการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและ/หรือผ้าจีน 

ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ และการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและ/หรือผ้าจีน

ในวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. มหาวิทยาลัวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  .