นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่2 ศึกษาดูงาน​ ณ​TCDC และ​พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบ​ 

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่2 ศึกษาดูงาน​ ณ​TCDC และ​พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบ​ ติลลิกี​ แอนด์​ กิบบินส์ #เรียนรู้คู่ประสบการณ์

 

  .