คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน วันดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและ/หรือผ้าจีน 

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน วันดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและ/หรือผ้าจีน

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-11.00 น. มหาวิทยาลัวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 23 คน นักศึกษาเข้าร่วม 80 คน 

  .