คณะบริหารธุรกิจร่วมกับ มฉก.เข้าพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2561 มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 11คน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เว 

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับ มฉก.เข้าคณะบริหารธุรกิจร่วมกับ มฉก.เข้าพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2561

มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 11คน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 07.45 น. ณ.บริเวณลานเสาธงชาติ สนามกีฬากลาง บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2561

  .