โครงการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 โครงการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  .