คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีสกการะเนื่องในเทศการตรุษจีน ประจำปี2562 

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีสกการะเนื่องในเทศการตรุษจีน ประจำปี2562

มีจำนวนผู้เข้าร่วม 21 คน 

จัดโดย กองกลาง มฉก.

ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา  08.30-9.30 น.

  .