โครงการเฉลิมฉลองเทศการตรุษจีน ประจำปี2562 

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีโครงการเฉลิมฉลองเทศการตรุษจีน  ประจำปี2562

จัดโดย ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจือ และการแพทย์แผนจีน

ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา  10.00-12.00 น. 

ณ อาคารบรรณสารชั้น1 มฉก.

  .