คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีลำรึกหลวงปู่ไต้ฮงอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีลำรึกหลวงปู่ไต้ฮงอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.45 น.

โดยมีคณาจารย์และบุคคลากรจำนวน 39 คน และนักศึกษาจำนวน 32 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

  .