โลจิสติกส์แฟร์ ครั้งที่ 7 

ข่าวกิจกรรม

8 มีนาคม 2562 
🔥 โลจิสติกส์แฟร์ ครั้งที่ 7
🔉 พบกับ
รวมบริษัทรับสมัครงานมากถึง 35 บริษัท 😳
นิทรรศการผลงานนักศึกษา 📑
กิจกรรมมากมายย

  .