โครงการสร้างความมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างความมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3
.