การประกวดหนังสั้น @สคบ. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อ "การประกวดหนังสั้น @สคบ. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
.