คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม มฉก.
.