อาจารย์สาขาวิชาการเงินนำนักศึกษาดูงานณ โรงกษาปณ์ 

ข่าวกิจกรรม

 อาจารย์สาขาวิชาการเงินนำนักศึกษาดูงานณ โรงกษาปณ์ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ขบวนการผลิตเหรียญ คุณค่า ศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฎในเหรียญ (14-03-60) 
.