สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง ฝึกทักษะทางวิชาชีพสายงานตรวจสอบบัญชี สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (09-03-60)
.