สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดบริการชุมชน 

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดบริการชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
.