เวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเติมเต็มความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

ข่าวกิจกรรม

เวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเติมเต็มความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เครือข่ายนักวิชาการโหนดสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560 ผู้ร่วมงานจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ประมาณ 40-50 คน และช่วงบ่าย อบรมกระบวนการออกแบบและการใช้เครื่องมือวิจัยแบบมีส่วนร่วมสำหรับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดย รศ.ดร.กาญจนา. แก้วเทพ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียม
.