นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในงานเสวนา Cross Innovation Symposium นวัตกรรมสู่หัตถกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
.