สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี 

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่10 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 24 มี.ค.2560
.