คณะบริหารธุริกิจจัดงาน วันนัดพบแรงงาน โลจิสติกส์แฟร์ครั้งที่ 5 

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุริกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สถาบันธุรกิจไทย - จีนภิวัตฒน์ จัดงาน วันนัดพบแรงงาน โลจิสติกส์แฟร์ครั้งที่ 5 ซึ่งมีการเปิดให้หน่วยงานและสถานประกอบการเข้ามาเปิดรับสมัครงาน แก่ผู้ที่สนใจในการร่วมงานกับบริษัท มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การออกร้านตลาดนัดขายของ กิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คุณภาพบัณฑิตไทยในมุมมองของสถานประกอบการ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นประชาคมอาเซียนและจีน บรรยายโดยคุณคทา วีณิน ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์บริหารพื้นที่เจตปลอดอากรและคลังสินค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณลานดาวและห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
.