มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท
เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า แบบไม่ต่อเนื่อง
สำหรับนักศึกษาที่มีจริยธรรม ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีผลการเรียนดี Gpax สิ้นภาค 2/2559 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  รายละเอียด