คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าจีน ครั้งที่ 1/2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าจีน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 11.30 น. ณ ลานใต้อัฒจรรย์ สนามฟุตบอลกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 35 คน และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 184 คน