เชิญเข้าร่วมสัมนาฟรี เลอ กอร์ดอง เบลอ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา "เส้นทางสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับโลกสู่ประเทศไทยและทิศทางกลยุทธ์ตราสินค้า เลอ กอร์ดอง เบลอ" โดยคุณสุชาดา สถาปิตานนท์ วันที่เข้าร่วมสัมมนา วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 08:00-12:00 น. ณ.อาคารอำนวยการ ชั้น3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (จำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง) 
    .