ตั้งเป้ารวยก่อนเกษียณ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องสร้างความมั่นคงการมีรายได้ที่เหลือเก็บหรือเพื่อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวัยทำงาน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจึงได้เรียนเชิญ ทีมงานจากวิทยากร K-Expert Speakerมาให้ความรู้ในวันที่ 13 พ.ย.60 เวลา09.00-11.30 ณ ห้องบรรยายพิเศษ2 อาคารฐรรณสาร

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม