คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  ถนนรัชดาภิเษก

  .