ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 58 ที่จะจบการศึกษาในปี2561) คุณสมบัติตามไฟล์แนบ

โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่http://ssd.hcu.ac.th

และส่งเอกสารได้ที่สำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติตามไฟล์แนบ https://drive.google.com/…/1GCIrFmoiGLDOExPPPNii8LXaw…/view…