รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ “ นักบัญชีที่มีความสุจริต และความสามารถจะพัฒนาองค์กรให้เจริญ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุนทรพจน์ “ ธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดีถ้านักบัญชีมีจรรยาบรรณ” 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ “ นักบัญชีที่มีความสุจริต และความสามารถจะพัฒนาองค์กรให้เจริญและ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุนทรพจน์ “ ธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดีถ้านักบัญชีมีจรรยาบรรณ”