กิจกรรม “U Power Digital Idea Challenge Season 1” 

ข่าวประชาสัมพันธ์

U Power : Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่าง MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนากว่า 40 สถาบันทั่วประเทศ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://upowerdigitalideachallenge.com  สมัครผ่านบูธประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 ,该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。  ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://upowerdigitalideachallenge.com และส่งใบสมัครกลับมาที่ 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 ,该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
 120*200   .