นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3 เข้าดูงานที่ sanook