รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ 20 ธันวาคม 2559