ชนะเลิศภาพถ่าย รณรงค์ "คัด แยก ขยะ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติมอบรางวัล แก่ทีมชนะเลิศภาพถ่าย รณรงค์ "คัด แยก ขยะ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทีม สิมิหราช่วยโลกแยกขยะ จากสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
.