รางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดภาพถ่าย รณรงค์ "คัด แยก ขยะ" จากสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (20) 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติมอบรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดภาพถ่าย รณรงค์ "คัด แยก ขยะ" จากสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
.